Cơ hội học bổng

VỪA NHẬN HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 21,000AUD , VỪA ĐƯỢC THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TỪ ICMS, CỰC DỄ XIN VISA.

VỪA NHẬN HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 21,000AUD , VỪA ĐƯỢC THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TỪ ICMS, CỰC DỄ XIN VISA.

VỪA NHẬN HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 25,000AUD , VỪA ĐƯỢC THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TỪ ICMS Trường Quản lý Quốc tế, Sydney – The International College of Management, Sydney (ICMS) là một trong những trường kinh doanh hàng đầu tại Úc, đào tạo các nhà lãnh đạo và quản lý tương lai.

Cơ hội nhận học bổng toàn phần các trường THPT hàng đầu Hoa Kỳ

Cơ hội nhận học bổng toàn phần các trường THPT hàng đầu Hoa Kỳ

WAnet là một hiệp hội gồm các trường trung học tư thục hàng đầu nằm trên khắp Hoa Kỳ, mỗi trường đều có các chương trình học tập nổi tiêng với các tiêu chuẩn cao. Các trường thuộc mạng lưới WAnet có chung một cách thức nhập học và chương trình chuẩn bị dành cho các học sinh quốc tế muốn học tập tại Hoa Kỳ.

International Pacific College (IPC)

International Pacific College (IPC)

IPC trao các suất học bổng dành cho sinh viên từ NZ$6.000-NZ$14.000/ năm trong suốt 3 hoặc 4 năm học. Điều kiện xin học bổng: Làm một bài luận văn ngắn và đính kèm đơn xin nhập học. Chủ đề luận văn bao gồm:

Chương trình học bổng toàn phần chính phủ Nhật Bản 2014-2015

Chương trình học bổng toàn phần chính phủ Nhật Bản 2014-2015

Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2014-2015 như sau:

Logo đối tác