International Pacific College (IPC)

Thông tin học bổng

IPC trao các suất học bổng dành cho sinh viên từ NZ$6.000-NZ$14.000/ năm trong suốt 3 hoặc 4 năm học.
Điều kiện xin học bổng: Làm một bài luận văn ngắn và đính kèm đơn xin nhập học. Chủ đề luận văn bao gồm:


- Mô tả những trường hợp bạn đã giúp đỡ những bạn bè khác trong thời gian học trung học của mình;

- Mô tả các hoạt động bạn đã tham gia giúp phát triển những kỹ năng lãnh đạo của bạn;

- Nêu ra những phương thức nào bạn sẽ sử dụng để khuyến khích, động viên các bạn khác đến từ khắp các quốc gia trên thế giới hòa nhập vào cộng đồng sinh viên ở IPC cũng như cộng đồng địa phương. 

Các khóa học dành cho sinh viên quốc tế


* Chương trình Thạc sĩ và cao đẳng sau đại học về Quốc tế học
* Chương trình Đại học về Quốc tế học (Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Môi trường học, Ngôn ngữ học, Nhật Bản học, Du lịch môi trường)
* Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Nhật
* Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Nhật nâng cao
* Cao đẳng Nhật Bản học
* Cao đẳng quốc tế thể thao học
* Cao đẳng quốc tế học (bao gồm khóa học tiếng Anh cơ sở)

Chi phí

* Học phí: NZ$26.000/ năm
* Tiền cơ sở vật chất: NZ$1.250/ năm
* Chi phí ăn ở (phòng đôi): NZ$10.000/ năm
* Bảo hiểm: NZ$454
* Lệ phí ghi danh: NZ$125

Thông tin học bổng

IPC trao các suất học bổng dành cho sinh viên từ NZ$6.000-NZ$14.000/ năm trong suốt 3 hoặc 4 năm học.

Điều kiện xin học bổng: Làm một bài luận văn ngắn và đính kèm đơn xin nhập học. Chủ đề luận văn bao gồm:

- Mô tả những trường hợp bạn đã giúp đỡ những bạn bè khác trong thời gian học trung học của mình;

- Mô tả các hoạt động bạn đã tham gia giúp phát triển những kỹ năng lãnh đạo của bạn;

- Nêu ra những phương thức nào bạn sẽ sử dụng để khuyến khích, động viên các bạn khác đến từ khắp các quốc gia trên thế giới hòa nhập vào cộng đồng sinh viên ở IPC cũng như cộng đồng địa phương.

Yêu cầu về giấy tờ phải nộp

1) Đơn xin nhập học hoàn chỉnh

2) Danh sách những hoạt động ngoại khóa đã tham gia và kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu của mục 3 trong đơn xin nhập học

3) Bài luận hoặc tự giới thiệu về bản thân theo yêu cầu của mục 4 trong đơn xin học bổng

4) 2 thư giới thiệu (1 thư giới thiệu về cá nhân, 1 về học lực)

5) Bảng điểm của các năm trung học

6) Điểm thi bằng cấp tiếng Anh (IELTS, TOEFL, TOEIC, nếu có)

7) Lệ phí ghi danh NZ$ 125


Địa chỉ lên hệ :


Công ty Du học ELINK .,
Địa chỉ :107 Núi Trúc , Ba Đình, Hà nội .
Tel  : +84 ( 084 ) 43736 7805        
Fax : +84 ( 084 ) 43736 7447
Hot line : 0988769158
Email :  info@duhocelink.edu.vn
Website:  www.duhocelink.com.vn


International Pacific College
Địa chỉ thư tín:
Private Bag 11021,
Palmerston North,
New Zealand

Địa điểm:
57 Aokautere Drive,
Palmerston North,
New Zealand

ĐT: +64 (06) 354-0922
Fax: +64 (06) 354-0935
Email: info@ipc.ac.nz

Website: www.ipc.ac.nz

 

Có thể bạn quan tâm:

Logo đối tác